Podrobnosti záznamu

Název
    Analýza geofyzikálních metod pro vyhledávání inženýrských sítí v předpolí ražených podzemních děl
Autor
    Aldorf, J.
    Hrubešová, E.
    Kaláb, Zdeněk
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 7, č. 1
Strany
    s. 147-153
Rok
    2007
Poznámky
    Překlad názvu: Analysis of geophysical methods applicable to detection of cable network in foreground of underground works
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
    Za podpory grantu GA105/05/2712; GA ČR a podpory grantu GA ČBÚ AACBU38-05 řešeno přes HS s Energií Kladno a SG Geotechnikou Praha.
Předmětová kategorie
    cable network
    multielectrode resistivity tomography
    shallow underground work
Klíčové slovo
    Analýza
    Děl
    Geofyzikálních
    Inženýrských
    Metod
    Podzemních
    Předpolí
    Ražených
    Sítí
    Vyhledávání
Abstrakt (česky)
   V tomto článku je proveden souhrn geofyzikálních metod, které jsou použitelné pro detekování inženýrských sítí v předpolí ražených mělkých podzemních děl. Geoelektrické metody, zvláště multielektrodová odporová tomografie, jsou využívány nejčastěji. Je zpracována tabulka s doporučenými geofyzikálními metodami pro řešení studovaného problému.
Abstrakt (anglicky)
   Summary of geophysical methods applicable to detection of cable network in foreground of shallow underground works is presented in this contribution. Geoelectrical methods, especially multielectrode resistivity tomography, are often used. Elaboration of table with recommended geophysical methods for task under discussion is the main result of this study.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012