Podrobnosti záznamu

Název
    Analýza měkkýšů v archeologických objektech raně středověkého opevnění u Přívor (Mělnicko)
Autor
    Hlaváč, Jaroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Vlastivědný sborník Mělnicka
Strany
    s. 47-48
Poznámky
    Překlad názvu: Analysis of molluscs in the archaeological site of the Early Middle Age near Přívory (Mělník Region)
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    Mělník Region
    molluscs
Klíčové slovo
    Analýza
    Archeologických
    Měkkýšů
    Mělnicko
    Objektech
    Opevnění
    Přívor
    Raně
    Středověkého
Abstrakt (česky)
   Malakozoologická analýza potvrdila autochtonní původ fosilních měkkýšů v archeologických objektech raně středověkého opevnění. Fosilní malakocenózy ukazují, že přírodní prostředí v okolí opevnění zachovávalo vzhled mozaiky otevřených až pootevřených stanovišť, ve kterých našli vhodné životní podmínky jak plži stepní, tak i druhy vázané na křovinaté až lesostepní porosty.
Abstrakt (anglicky)
   Malacozoological analysis confirmed autochtonous origin of the fossil molluscs in the archaeological site of the Early Middle Age. Based on fossil malacocoenoses, the palaeoenvironmental conditions were dominated by mosaic of open to semi-open habitats that steppe and shrubby molluscs documented.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012