Podrobnosti záznamu

Název
    Analýza některých kovových nálezů ze zaniklé středověké vsi Konůvky (okr. Vyškov) aneb "Bronzové" předměty z Konůvek trochu jinak
Další názvy
    Analysis of metallic treasure-troves from defunct medieval village Konůvky (Vyškov district)
Autor
    Měchurová, Zdeňka
    Selucká, Alena
    Sulovský, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Mus. Moraviae., Sci. Soc.
Svazek/č.
    Roč. 87, č. 1/2
Strany
    9
Rok
    2002
Výraz tezauru
    deserted medieval village
    emission spectral analysis
    energy dispersive microanalysis
    Middle Ages
    Moravia
    non-ferrous artifacts
Klíčové slovo
    Analýza
    Bronzové
    Jinak
    Konůvek
    Konůvky
    Kovových
    Nálezů
    Některých
    Okr
    Předměty
    Středověké
    Trochu
    Vsi
    Vyškov
    Zaniklé
Abstrakt (česky)
   Analýza chemického složení předmětů z neželezných kovů, nalezených v zaniklé středověké vsi Konůvky byla provedena pomocí optické emisní spektroskopie a skenovacího elektronového mikroskopu s připojeným energiově-disperzním analyzátorem. Kromě předmětů zhotovených z železa, olova a bronzi byly v kolekci identifikovány objekty z mosazi. Tato slitina byla použita ke zhotovení nábytkového kování, knižní vazbě, uchycení spon a součástí šatů.
Abstrakt (anglicky)
   The analysis of chemical composition of objects made of non-ferrous metals, found in deserted medieval village Konůvky, was performed by optical emission spectroscopy and energy-dispersive microanalysis with SEM. Besides objects made of iron, lead and bronze, the collection contains also brass objects. This alloy was used for the production of furniture fittings, decorative fittings of book-bindings, clasps, and garment fastening.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012