Podrobnosti záznamu

Název
    Analýza napěťového pole ze střižných zón se stylolity na lokalitě Babí lom u Brna
Údaj o odpovědnosti
    Petr Roupec
Další názvy
    Analysis of stress field from shear zones with stylolites at the Babí lom locality near Brno
Autor
    Roupec, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Roč. 69, č. 3
Strany
    s. 69-72
Rok
    1994
Poznámky
    7 obr., 2 fot., 7 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    brunnie
    devon
    diagenetické struktury
    dynamická analýza
    moravskoslezská oblast
    psefity
    tektonika regionální
    zóna střižná
Předmětová kategorie
    konglomeráty
    střižná zóna
    stylolity
Geografické jméno
    Babí lom (Lelekovice-Svinošice)
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Analýza
    Babí
    Brna
    Lokalitě
    Lom
    Napěťového
    Pole
    Střižných
    Stylolity
    Zón
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012