Podrobnosti záznamu

Název
    Analýza povrchových tvarů vzniklých těžbou Au
Údaj o odpovědnosti
    Josef Večeřa
Další názvy
    The analysis of the surface shapes resulting from the gold mining
    Zlato na Slovensku (Variant.)
Autor
    Večeřa, Josef
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 31, č. 3-4
Strany
    4
    s. 309-312
Rok
    1999
Poznámky
    4 obr., 4 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    antropogenní jevy
    archeologie
    báňská historie
    historie
    hornictví
    klasifikace
    reliéf
    rudy Au
    studie environmentálních vlivů
Výraz tezauru
    mining archeology,gold deposits, concave shapes - classification, concave shapes - description, concave shapes - interpretation
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Jeseník
    Suchá Rudná (Bruntál)
    Zlaté Hory (Bruntál)
    Zlatý Chlum (Jeseník)
Klíčové slovo
    Analýza
    Au
    Povrchových
    Těžbou
    Tvarů
    Vzniklých
Abstrakt (česky)
   Práce obsahuje návrh klasifikace antropogenních hornických konkávních tvarů a jejich jednotného popisu. Na příkladu lokality Zlatý Chlum je ukázán postup interpretace povrchových tvarů. Jsou shrnuty dosavadní výsledky studia konkávních tvarů na Au ložisc
Abstrakt (anglicky)
   The analysis of the surface shapes resulting from the gold mining

   The classification of the anthropogenic mining concave shapes and their uniform description has been proposed. The process of interpretation of the surface shapes is demonstrated on the example of the Zlatý Chlum locality. The summary of the until now obtained results of the studies of concave shapes within the gold deposits in the Jeseníky Mts. is presented
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    7. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012
    15. 10. 2014