Podrobnosti záznamu

Název
    Analýza vlivu důlně indukované seismicity na povrch na karvinsku
Autor
    Doležalová, Hana
    Holečko, J.
    Kaláb, Zdeněk
    Knejzlík, Jaromír
Konference
    Development of seismology, engineering geophysics and geotechnique/13. : 30.03.2004-01.04.2004 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 4, č. 2
Strany
    s. 85-93
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: GA105/03/0078, GA ČR
    Překlad názvu: Analysis of influence of mining induced seismicity on surface at Karviná region
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    induced seismicity
    Karviná region
    surface
Klíčové slovo
    Analýza
    Důlně
    Indukované
    Karvinsku
    Povrch
    Seismicity
    Vlivu
Abstrakt (česky)
   V příspěvku jsou shrnuty dosavadní poznatky o povrchovém kmitání způsobeném důlně indukovanou seismicitou v karvinské části hornoslezské uhelné pánve. Na datech z roku 2002 je dokumentováno porovnání vypočtených a naměřených maximálních hodnot.
Abstrakt (anglicky)
   This paper deals with current knowledge about surface vibrations generated by mining induced seismicity in the Karviná part of Upper Silesian Coal Basin. Comparison of calculated and measured maximum values is documented for data from 2002.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012