Podrobnosti záznamu

Název
    Analiza izotopowa Pb w złożach Zn-Pb oraz żyłowej mineralizacji siarczkowej ze skał paleozoicznych i prekambryjskich jednostki śląsko-morawskiej
Údaj o odpovědnosti
    Katarzyna Jacher-Śliwczyńska, Marek Markowiak, Milan Slobodník, Jens Schneider
Další názvy
    6th International conference for Ph.D. students and young research workwrs, Miękinia-Herľany, 2005 (Variant.)
    6. Międzynarodowa konferencja doktorantów i młodych pracowników nauki, Miękinia-Herľany, 2005 (Variant.)
Autor
    Jacher-Śliwczyńska, Katarzyna
    Markowiak, Marek
    Schneider, Jens
    Slobodník, Milan
Jazyk
    polsky
Zdrojový dokument - seriál
    Przegląd geologiczny
Svazek/č.
    Roč. 53, č. 9
Strany
    s. 790-791
Rok
    2005
Poznámky
    Anglický souběžný název v obsahu: Pb-isotopes from Zn-Pb deposites and from vein sulphide mineralization from Palaeozoic and Precambrian rocks, Silesian-Moravian Unit
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Klasifikační znak
    553.3/.4
Skupina konspektu
    553
Předmětová skupina
    izotopy Pb
    ložisko typu Mississippi Valley
    moravskoslezská oblast
    paleozoikum
    prekambrium
    příbuznost genetická
    rudy barevných kovů
    sulfidy
    trias
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Polsko
Klíčové slovo
    Analiza
    Izotopowa
    Jednostki
    Mineralizacji
    Oraz
    Paleozoicznych
    Pb
    Prekambryjskich
    Siarczkowej
    Skał
    śląsko-morawskiej
    Złożach
    Zn-Pb
    żyłowej
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    13. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012