Podrobnosti záznamu

Název
    Analiza tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnych zachodnich Karpat zewnętrznych jako wskaźnik aktywności tektonicznej ich obszarów źródłowych
Údaj o odpovědnosti
    Paweł Poprawa, Tomasz Malata, Nestor Oszczypko, Tadeusz Słomka, Jan Golonka, Michał Krobicki
Další názvy
    Tectonic activity of sediment source areas for the Western Outer Carpathian basins - constraints from analysis of sediment deposition rate
Autor
    Golonka, Jan
    Krobicki, Michał
    Malata, Tomasz
    Oszczypko, Nestor
    Poprawa, Paweł
    Słomka, Tadeusz
Jazyk
    polsky
Zdrojový dokument - seriál
    Przegląd geologiczny
Svazek/č.
    Roč. 54, č. 10
Strany
    s. 878-887
Rok
    2006
Poznámky
    6 obr., 6 fot.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 886-887
    il.
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Klasifikační znak
    551.7
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    kompakce
    litostratigrafie
    mesozoikum
    oblast snosová
    pánev sedimentační
    rychlost eroze
    rychlost sedimentace
    subsidence
    terciér
    uplift
    vrásnění alpinské
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Polsko
Klíčové slovo
    Aktywności
    Analiza
    Basenach
    Depozycji
    Detrytycznego
    Jako
    Karpat
    Materiału
    Obszarów
    Sedymentacyjnych
    Tektonicznej
    Tempa
    Wskaźnik
    Zachodnich
    Zewnętrznych
    źródłowych
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012