Podrobnosti záznamu

Název
    Analiza zintegrowanych danych teledetekcyjnych i tektonicznych Obniženia Zytawsko-Zgorzeleckiego
Údaj o odpovědnosti
    Anna Piatkowska, Jacek Kasinski, Marek Graniczny
Další názvy
    Analysis of integrated remote sensing and tectonic data in the Zytawa-Zgorzelec depression (SW Poland)
Autor
    Graniczny, Marek
    Kasinski, Jacek
    Piatkowska, Anna
Jazyk
    polsky
Zdrojový dokument - seriál
    Przeglad geologiczny
Svazek/č.
    Roč. 48, č. 11
Strany
    s. 991-999
Rok
    2000
Poznámky
    5 obr., 1 fot., 32 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Předmětová skupina
    dálkový průzkum Země
    morfostruktura
    neotektonika
    projekt Landsat
    rekultivace
    studie environmentálních vlivů
    tektonika zlomová
    terciér
    těžba povrchová
    uhelný revír
    zóna riftová
    žitavská pánev
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Frýdlant (Liberec)
    Hejnice (Liberec)
    Polsko - jihozápad
    SRN-Sachsen
    Višňová (Liberec)
Klíčové slovo
    Analiza
    Danych
    Obniženia
    Tektonicznych
    Teledetekcyjnych
    Zintegrowanych
    Zytawsko-Zgorzeleckiego
Abstrakt (anglicky)
   Lineament analysis - identified at the satellite images, morpholineaments and geophysical lineaments, confirm and precise course of the main tecotnic trends suggested during the previous investigation in the Upper Lusatian Lignite Baisn. Distribution of the analysed linear structure indicates that the sourse of the Ohře Rift system is outcome of the two orthogonal tectonic systems: (1) older NW-SE and NE-W oriented (2) younger N-S and W-E oriented. The younger system N-S clearly visible at the satellite images was not mentioned before, during geological studies
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012