Podrobnosti záznamu

Název
    Anatas-cemented silicified Paleogenic debris in silcretes of Klinec terrace
Další názvy
    Silicifikovaná paleogenní suť s anatasovým tmelem v silkretách klinické terasy