Podrobnosti záznamu

Název
    Anchiometamorfóza ve variském tektogenu střední Evropy - její vztah k tektogenezi
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Dvořák
Další názvy
    Anchiometamorphism in the Variscan tectogene in Central Europe - its relationship to tectogenesis
Autor
    Dvořák, Jaroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Roč. 64, č. 1
Strany
    s. 17-30
Rok
    1989
Poznámky
    3 obr.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Klasifikační znak
    552
Předmětová kategorie
    diageneze, epigeneze
    metamorfní pochody
    mikrotektonika
    Orogenetické pohyby, geosynklinály, tektogeneze
    petrografie obecně
    Zlomová tektonika
Geografické jméno
    Evropa
Klíčové slovo
    Anchiometamorfóza
    Evropy
    Střední
    Tektogenezi
    Tektogenu
    Variském
    Vztah
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012