Podrobnosti záznamu

Název
    Anhydrite-bearing rocks from the Rožná district (Moldanubian Zone, Czech Republic): High grade metamorphosed exhalite?
Autor
    Hladíková, Jana
    Holeczy, Daniel
    Kříbek, Bohdan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralium Deposita
Svazek/č.
    Roč. 37, č. 6
Strany
    14
Rok
    2002
Výraz tezauru
    exhalite, anhydrite, evaporite, Rožná deposit, Czech Republic
Klíčové slovo
    Anhydrite-bearing
    Czech
    District
    Exhalite
    Grade
    High
    Metamorphosed
    Moldanubian
    Republic
    Rocks
    Rožná
    Zone
Abstrakt (anglicky)
   Anhydrite-bearing calc-silicate gneiss from the Rožná district (Czech Republic) probably represents high-grade metamorphosed exhalites
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014