Podrobnosti záznamu

Název
    Anisotropy of magnetic susceptibility of rocks in the Rayleigh Law region: Modelling errors arising from linear fit to non-linear data
Autor
    Hrouda, František
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Studia Geophysica et Geodaetica
Svazek/č.
    Roč. 51, č. 3
Strany
    16
Rok
    2007
Výraz tezauru
    anisotropy of magnetic susceptibility
    mathematical model
    Rayleigh Law
Klíčové slovo
    Anisotropy
    Arising
    Data
    Errors
    Fit
    Law
    Linear
    Magnetic
    Modelling
    Non-linear
    Rayleigh
    Region
    Rocks
    Susceptibility
Abstrakt (anglicky)
   The anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) within the Rayleigh Law range was investigated theoretically,using mathematical modelling
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012