Podrobnosti záznamu

Název
    Anthropogenic Gd in Surface Water,drainage system, and the water supply of the city of Prague, Czech Republic
Další názvy
    Antropogenní Gd v povrchové vodě, drenážního systému a v pitné vodě Prahy, Česká republika
Autor
    Dulski, P.
    Möller, Peter
    Morteani, G.
    Pačes, Tomáš
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Environmental Science & Technology
Svazek/č.
    Roč. 36, č. 2002
Strany
    8
Rok
    2002
Výraz tezauru
    Gadolinium, říční voda, potoky, Praha, nemocnice, životní prostředí, znečištění vod, kanalizace, magnetická rezonance
Klíčové slovo
    Anthropogenic
    City
    Czech
    Gd
    Prague
    Republic
    Supply
    Surface
    System
    Water
    Water,drainage
Abstrakt (česky)
   Antropogenní tok gadolinia Vltavou při jejím průtoku Prahou vzrůstá z 4,5 na 19,2 nmol/m3. Je to způsobeno vypouštěním vody z centrální čisticí stanice. Šestidenní průměrná koncnetrace Gd ve vypouštěné vodě byla 250 nmol/m3. Berounky zvyšuje tok Gd ve vltavě před vtokem do Prahy dvakrát. Všechny menší potoky v praze přidávají meně než 3% Gd. Průměrné množství aplikovaných komplexů Gd v gadopentetické kyselině, gadobenické kyselin a dalších sloučeninách v pražských nemocnicích je 22 g-Gd denně. Toto množství převyšuje průměrný výtok, 15 g-gd za den, z centrální čističky vod v Podbabě. To ukazuje na nekotrolované úniky odpadních vod z pražské kanalizace do podzemní vody.
Abstrakt (anglicky)
   While passing Prague the anthropogenic Gadolinium load of the Vltava river increases from 4.5 to19.2 nmol/m3. It is caused by the effluents of the central sewage treatment plant with a 6 day evarage of 250 nmol/m3. The Berounka river doubles the Gd flux in Vltave before it enters Prague. All minor creeks in Prague add less that 3% of Gd. The average amount of the administered Gd complexes of the Gadopentetic acid, gadobenic acid and other compounds in the Pragues hospitals is 22 g-Gd per day. This amount exceeds the average efluent, 15 g-Gd per day, from the central sewage plant in Podbaba. This indicates uncntrolled losses of sewage from sewers in Prague to groundwater.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014