Podrobnosti záznamu

Název
    Anthropogenic origin of salt crusts on sandstone sculptures of Prague's Charles Bridge (Czech Republic): Evidence of mineralogy and stable isotope geochemistry. Přikryl R., Svobodová J., Žák K., Hradil D
Další názvy
    Antropogenní původ solných krust na pískovcových sochách na pražském Karlově mostě (Česká republika): Důkazy mineralogie a geochemie stabilních izotopů.
Autor
    Hradil, D.
    Přikryl, R.
    Svobodová, J.
    Žák, Karel
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    European Journal of Mineralogy
Svazek/č.
    Roč. 16, č. 4
Strany
    9
Rok
    2004
Výraz tezauru
    Prague, salt crust, sandstone sculpture, sulfate S and O isotope geochemistry
Klíčové slovo
    Anthropogenic
    Bridge
    Charles
    Crusts
    Czech
    Evidence
    Geochemistry
    Hradil
    Isotope
    Mineralogy
    Origin
    Prague's
    Přikryl
    Republic
    Salt
    Sandstone
    Sculptures
    Stable
    Svobodová
    Žák
Abstrakt (česky)
   Článek popisuje antropogenní vznik krust na pískovcových sochách Karlova Mostu v Praze na základě mineralogie krust a izotopové geochemie síry a kyslíku sulfátu.
Abstrakt (anglicky)
   The paper describes anthropogenic origin of salt crusts on sandstone sculptures of Charles Bridge in Prague, using crust mineralogy and S and O isotope geochemistry of sulfate.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014