Podrobnosti záznamu

Název
    Anthropogenic relief transformations of the eastern part of the Podyjí National Park
Další názvy
    Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 34-13 Šatov, 33-24 Hnanice)