Podrobnosti záznamu

Název
    Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 34-13 Šatov, 33-24 Hnanice)
Údaj o odpovědnosti
    Karel Kirchner, Antonín Ivan, Sylvie Hofírková, Andrea Petrová, Tibor Andrejkovič
Další názvy
    Anthropogenic relief transformations of the eastern part of the Podyjí National Park
Autor
    Andrejkovič, Tibor
    Hofírková, Sylvie
    Ivan, Antonín
    Kirchner, Karel
    Petrová, Andrea
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 7
Strany
    s. 31-33
Rok
    2000
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    geologie regionální
    historie
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    lidské aktivity
    národní park
    ochrana přírody
    povodí
    reliéf
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Podyjí
Klíčové slovo
    33-24
    34-11
    34-13
    Antropogenní
    části
    Hnanice
    Národního
    Parku
    Podyjí
    Reliéfu
    Šatov
    Transformace
    Východní
    Znojmo
Abstrakt (anglicky)
   Eastern part of the Podyjí National Park was influenced by human activities as a cultivated landscape during historical development. Man-made landforms turned into a component of relief protected landscape. Anthropogenic forms (e.g. quarries, sand pits, mill races, military trenches) have been gradually destroyed
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012