Podrobnosti záznamu

Název
    Antropogenní změny říčních koryt v horních částech povodí Svitavy a Sázavy
Autor
    Kirchner, Karel
    Svobodová, E.
Konference
    Výroční konference CZ-IALE 2014 - GEO/BIO DIVERZITA - Současné změny ve struktuře a využívání krajiny (30.01.2014-30.01.2014 : Praha, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    abstrakt
Zdrojový dokument - monografie
    GEO/BIO DIVERZITA - Současné změny ve struktuře a využívání krajiny. Sborník abstraktů z výroční konferenceCZ-IALE
Strany
    S. 14-14
Poznámky
    Autoři celkem: 2
    Překlad názvu: Anthropogenic changes of river channels in upper parts of the Sázava and the Svitava River catchments
    Rozsah: 1 s. : P
Předmětová kategorie
    anthropogenic relief transformations
    quantification
    river network
Klíčové slovo
    Antropogenní
    částech
    Horních
    Koryt
    Povodí
    říčních
    Sázavy
    Svitavy
    Změny
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá antropogenními změnami říčních koryt v horních částech povodí Sázavy a Svitavy.na základě studia podkladů i terénního průzkumu byly vymezeny 4 kategorie ovlivnění. Intenzivní ovlivnění říčních koryt bylo prováděno v nedávné minulosti, přestože jsou obě oblasti součástí Chráněné oblastí přirozené akumulace vod. Největší zásahy byly spojeny s velkoplošnými pozemkovými úpravami, s výstavbou a rozvojem sídel a komunikací.
Abstrakt (anglicky)
   The contribution deals with anthropogenic changes of river channels in upper parts of the Sázava and the Svitava River catchments. Four categories of these changes were elaborated on the basis of field research and studying of geodata. To intensive affecting in the natural river network as performed in model areas in recent history although they are part of the natural water accumulation. The most interventions were associated with large land consolidation, with the construction, and development of settlements and roads.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014