Podrobnosti záznamu

Název
    Aparatura k hodnocení dynamiky sorpce kyslíku na uhelnou hmotu
Údaj o odpovědnosti
    Richard Keler
Další názvy
    Installation for the oxygen sorption dynamics assessment of coal
Autor
    Keler, Richard
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 50, č. 2
Strany
    s. 115-122
Rok
    2004
Poznámky
    6 obr., 3 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    552
    622.33
Skupina konspektu
    552
    622
Předmětová skupina
    aparatura
    hodnocení rizika
    hornoslezská pánev
    laboratorní zkoušky hornin
    oxidace
    studie experimentální
    uhlí bituminózní
Geografické jméno
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    Aparatura
    Dynamiky
    Hmotu
    Hodnocení
    Kyslíku
    Sorpce
    Uhelnou
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 2. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012