Podrobnosti záznamu

Název
    Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova
Údaj o odpovědnosti
    Stanislav Vrána, Bedřich Mlčoch
Další názvy
    Apatite and associated minerals in meta-pegmatites in highway tunnels near Nakléřov, northern Bohemia
Autor
    Mlčoch, Bedřich
    Vrána, Stanislav, 1936-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 13
Strany
    s. 234-235
Rok
    2005
Poznámky
    1 obr., 3 fot., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    549
Skupina konspektu
    549
Předmětová skupina
    apatit
    chemismus minerálů
    dajka
    granáty
    krušnohorské krystalinikum
    metagranit
    mineralogie topografická
    muskovit
    mylonit
    ortorula
    pegmatit
    tunel
    turmalín
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Libouchec (Ústí nad Labem, Ústí nad Labem)
    Nakléřov (Ústí nad Labem, Ústí nad Labem)
Klíčové slovo
    Apatit
    Dálničních
    Metamorfovaných
    Minerály
    Nakléřova
    Pegmatitech
    Sdružené
    Trase
    Tunelů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012