Podrobnosti záznamu

Název
    Apatite fission track implications for timing of hydrothermal fluid flow in Tertiary volcanics of the Bohemian Massif
Autor
    Adamovič, Jiří
    Balogh, K.
    Filip, Jiří
    Ulrych, Jaromír
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 52, 3-4
Strany
    s. 211-220
Rok
    2007
Poznámky
    Projekt: IAA3013403, GA AV ČR
    Projekt: M41434, OTKA, HU
    Projekt: T060965, OTKA, HU
    Překlad názvu: Využití metody fission track při datování aktivity hydrotermálních fluid v terciérních vulkanitech Českého masívu
    Rozsah: 10 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    apatite
    Bohemian Massif
    fission tracks
    K-Ar dating
    stress field
    thermal events
    volcanic rocks
Klíčové slovo
    Apatite
    Bohemian
    Fission
    Flow
    Fluid
    Hydrothermal
    Implications
    Massif
    Tertiary
    Timing
    Track
    Volcanics
Abstrakt (česky)
   Pro soubor svrchnokřídových až paleogénních subvulkanitů a vulkanitů Českého masivu bylo provedeno datování fission track na apatitech (AFT) a K-Ar datování. Na základě získaných výsledků lze soudit, že apatity z těchto hornin znovu vstoupily do zóny úplného vyžíhání během epizod aktivace hydrotermálních fluid podél hlavních zlomových pásem a žilných kontaktů. Z dostupných dat lze usuzovat na dvě takové události: ve svrchním oligocénu (28 až 26 Ma) a ve spodním miocénu (20 až 16 Ma).
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012