Podrobnosti záznamu

Název
    Aplikácia geoštatistiky pri modelovaní rozloženia tuhého spadu v Košiciach
Údaj o odpovědnosti
    Štefan Szabó
Další názvy
    Application of geostatistics in solid waste distribution modelling at Košice
Autor
    Szabó, Štefan
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Životné prostredie
Svazek/č.
    Roč. 25, č. 5
Strany
    s. 268-269
Rok
    1991
Poznámky
    3 obr.
    Zkr. název ser.: Život. Prostr.
Předmětová skupina
    atmosférická depozice
    geostatistika
    model matematický
    životní prostředí
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Košice
Klíčové slovo
    Aplikácia
    Geoštatistiky
    Košiciach
    Modelovaní
    Pri
    Rozloženia
    Spadu
    Tuhého
Abstrakt (česky)
   Využití metod geostatistiky v oblasti ekologie a životního prostředí v zahraničí prokázalo řadu předností proti klasickým interpolačním metodám. Je uveden zjednodušený postup řešení při využití tzv. krigování. Aplikace se dokumentuje na příkladě modelování tuhého atmosférického spadu v Košicích. Výsledkem je mapa izolinií krigovaných odhadů spadu tuhých částic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012