Podrobnosti záznamu

Název
    Aplikace mikrogravimetrie v inženýrské geologii
Další názvy
    Microgravity investigations in engineering geology
Autor
    Blecha, Vratislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební
Svazek/č.
    Roč. 4, č. 2
Strany
    7
Rok
    2004
Výraz tezauru
    engineering geology
    geophysics
    microgravity
Klíčové slovo
    Aplikace
    Geologii
    Inženýrské
    Mikrogravimetrie
Abstrakt (česky)
   Aplikace mikrogravimetrie při řešení problémů inženýrské geologie - přístroje, metodika, praktické příklady
Abstrakt (anglicky)
   Application of microgravity survey in engineering geology - instruments, processing, practical examples
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012