Podrobnosti záznamu

Název
    Aplikace obrazové analýzy ve výzkumu geokompozitních materiálů
Autor
    Ščučka, Jiří
Konference
    Odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí/5. : 12.02.2003-13.02.2003 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    5. Odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Sborník
Strany
    s. 97-100
Poznámky
    Překlad názvu: Application of image analysis in research into geocomposite materials
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    geocomposite materials
    image analysis
    structure
Klíčové slovo
    Analýzy
    Aplikace
    Geokompozitních
    Materiálů
    Obrazové
    Výzkumu
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá možnostmi použití analýzy obrazu pro kvalitativní a kvantitativní hodnocení struktur a textur geokompozitních materiálů - nesoudržných zemin injektovaných polyuretanovými pryskyřicemi. Jednou z cest jak nepřímo stanovovat pravděpodobné vlastnosti a chování geokompozitů, vzniklých při praktických aplikacích, je hledání vztahu mezi strukturou a texturou a fyzikálně-mechanickými vlastnostmi těchto materiálů.
Abstrakt (anglicky)
   The paper concerns possibilities of the image analysis application to the qualitative and quantitative evaluation of structure and texture of geocomposite materials - the noncohesive rocks injected with polyurethane resins. Understanding the relation between the structure and texture and physical mechanical properties of the materials represents one of the ways, how to determine indirectly probable properties and behaviour of geocomposites formed in practical applications.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012