Podrobnosti záznamu

Název
    Aplikace shlukové analýzy při zpracování druhové diverzity rodu Cenosphaera (Radiolaria), (34-12 Pohořelice)
Údaj o odpovědnosti
    Milan Čermák
Další názvy
    Application of the cluster analysis in processing of the species diversity of the genus Cenosphaera (Radiolaria) (34-12 Pohořelice)
Autor
    Čermák, Milan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990
Strany
    s. 30-31
Rok
    1991
Poznámky
    Vyd. 1.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1990.
Předmětová skupina
    biometrie
    eocén
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Radiolaria
    statistika
    zpracování dat
Předmětová kategorie
    analýza klastrová
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Uherčice
Klíčové slovo
    34-12
    Analýzy
    Aplikace
    Cenosphaera
    Diverzity
    Druhové
    Pohořelice
    Radiolaria
    Rodu
    Shlukové
    Zpracování
Abstrakt (česky)
   ČGÚk
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012