Podrobnosti záznamu

Název
    Aplikace studia zemětřesení v Československu v praxi
Údaj o odpovědnosti
    Dana Procházková
Další názvy
    Practical application of the study of earthquakes in Czechoslovakia
Autor
    Procházková, Dana
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 12
Strany
    s. 365-368
Rok
    1990
Poznámky
    4 obr.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    interpretace dat
    karotáž
    seizmologie
    zemětřesení
Geografické jméno
    ČSFR
Klíčové slovo
    Aplikace
    Československu
    Praxi
    Studia
    Zemětřesení
Abstrakt (česky)
   Článek seznamuje se základními poznatky o zemětřesení, typy otřesů a charakterizuje intenzitu různých stupňů zemětřesení. Dále uvádí rozložení seizmických stanic na území Československa a vymezuje potenciální oblasti vzniku zemětřesení se škodlivými až katastrofickými účinky. Na území naší republiky se svými makroseizmickými účinky projevují i silnější zemětřesení, jejichž epicentra leží v pohořích okolních zemí Evropy. Sledování přirozené seizmické aktivity nabylo na významu vzhledem k výstavbě a provozu speciálních objektů a zařízení. Důležité je i studium příčin indukovaných zemětřesení v důlních oblastech. Za účelem snížení následků možných silnějších otřesů na minimum se provádějí v ohrožených oblastech opatření normativní a výchovná.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012