Podrobnosti záznamu

Název
    Aplikace využití geologických aspektů v archeologii na příkladu vývoje prostředí Náměstí Svobody v Brně
Autor
    Bajer, A.
    Lisá, Lenka
    Merta, D.
    Peška, M.
    Zůbek, A.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Ve službách archeologie
Svazek/č.
    Roč. 2005, č. 6
Strany
    s. 177-181
Rok
    2007
Poznámky
    jednotlivé svazky mají ISBN. ISBN svazku 2005 : 80-7275-060-7
    Projekt: Vývoj reliefu Brna - etapa III, Archaia, CZ
    Překlad názvu: The application of geoarcheology to the interpretation of Pleistocene-Holocene and especially post-medieval deposits in of Freedom Square in Brno
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Brno
    geoarchaeology
    paleogeography
Klíčové slovo
    Aplikace
    Archeologii
    Aspektů
    Brně
    Geologických
    Náměstí
    Prostředí
    Příkladu
    Svobody
    Využití
    Vývoje
Abstrakt (česky)
   Brněnské náměstí Svobody je jedno z centrálních náměstí Brna. V posledních pár letech se zde naskytlo mnoho možností studia sedimentárních odkryvů v různých částech náměstí a podařilo se utvořit si základní představu o paleogeografické a paleoenvironmentální historii celéoho území. Podloží náměstí je tvořeno miocenními vápnitými jílovci; pleistocenní sedimentace je reprezentována sprašemi a paleopůdami a také fluviálními a aluviálními sedimenty menší říčky. Holocenní sedimentace sestává z koluviálních a antropogenních sedimentů na kterých se tvořily holocenní půdy. Geoarcheologické interpretace environmentálního prostředí 16ctého století ukazují, že náměstí dominovalo malou vlhkou depresí zarostlou bohatou vegetací.
Abstrakt (anglicky)
   Brno's Freedom Square is one of the central Squares in Brno. In the last few years there have been a lot of opportunities for studying the sedimentological outcrops in different parts of the Square. General interpretations of the paleogeographical and paleoenvironmental history of the area have been made. The basement is composed of Miocene calcareous claystones; Pleistocene sedimentation is represented by loess with paleosols, and by fluvial and alluvial sediments too. Holocene sedimentation consists of colluvial and anthropogenic sedimentation on which soils have developed. Geoarchaeological interpretations of the 16th Century palaeoenvironment show the area of the Square as a small, wet depression, rich with vegetation.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012