Podrobnosti záznamu

Název
    Aplikace zpětného rozptylu záření gama při speciální geometrii v hornictví-úpravnictví
Údaj o odpovědnosti
    Petr Kubíček, Libor Mrázek, Jaromír Drápala
Další názvy
    The application of back scattering of gamma radiation at special geometry by preparation plants
Autor
    Drápala, Jaromír
    Kubíček, Petr
    Mrázek, Libor
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 44, č. 1
Strany
    s. 39-45
Rok
    1998
Poznámky
    2 obr., 16 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    aparatura
    geometrie
    měření radiometrické
    uhlí bituminózní
    úpravnictví
    vlastnosti fyzikální
    vlhkost
    záření gama
Klíčové slovo
    Aplikace
    Gama
    Geometrii
    Hornictví-úpravnictví
    Rozptylu
    Speciální
    Záření
    Zpětného
Abstrakt (anglicky)
   The work presents a description of three alternatives of combined method involving absorption and low and medium energy gamma radiation scattering. This description is based on experimental results. The application of such methods makes possible to determine the changes of chemical composition and density. The methods can be used e.g. in preparation plants to determine ash content, moisture and volume weight of material
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012