Podrobnosti záznamu

Název
    Application of chlorite compositional geothermometres to hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník with "strigovite" from Žulová massif and Strzegom-Sobótka massif
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Zimák
Další názvy
    Aplikace chloritových geotermometrů založených na jejich chemismu: na hydrotermální žíly ve variských flyšových souvrstvích Nízkého Jeseníku, na žíly alpského typu na Sobotínsku a na parageneze se "strigovitem" ze žulového masívu a masivu Strzegom-Sobótka
Autor
    Zimák, Jiří
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica
Svazek/č.
    Vol. 36
Rok
    1999
Poznámky
    4 tab., 16 bibl.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geol.
Předmětová skupina
    alpská parageneze
    amfibolit
    chemismus minerálů
    chlority
    flyš
    geotermometrie
    hydrotermální podmínky
    mineralogie topografická
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    pegmatit
    rula
    silesikum
    žíla
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Polsko - jihozápad
Klíčové slovo
    Application
    Chlorite
    Compositional
    Flysch
    Geothermometres
    Hydrothermal
    Jeseník
    Massif
    Nízký
    Sequences
    Strigovite
    Strzegom-Sobótka
    Variscan
    Veins
    Žulová
Abstrakt (anglicky)
   Chlorites from (1) hydrothermal veins composed of quartz and/or carbonate that cross-cut unmetamorphosed to epizonally metamorphosed Variscan flysch sequences in the Nízký Jeseník Upland, (2) Alpine-type veins in amphibolites and gneisses of the Sobotín region, and (3) pegmatites of the Žulová massif and Strzegom-Sobótka massif were studied by chemical methods to elucidate the conditions of their formation. All analyzed chlorites belong to the clinochlore-chamosite solid solution series. Six various geothermometers were applied which are based on the number of octahedral vacancies, the number of tetrahedral Al and the value Fe/(Fe+Mg). Geothermometers of Cathelineau & Nieva (1985), Kranidiotis & MacLean (1987), and Zang & Fyfe (1995) yielded temperatures of formation of the chlorites that range from 167 to 300 °C (chlorites of Group 1), from 161 to 298 °C (Group 2) and from 164 to 308 °C (Group 3)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012