Podrobnosti záznamu

Název
    Application of factor analysis in hydrochemical research of selected Sudety Mts. catchments
Další názvy
    Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach hydrochemicznych wybranych zlewni sudeckich