Podrobnosti záznamu

Název
    Application of logistic regresion for landslide susceptibility assessment in the middle part of Chriby Mts. (Czech Republic)
Další názvy
    Použití logistické regrese pro hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů (Česká republika)