Podrobnosti záznamu

Název
    Application of magnetic susceptibility on polished stone tools from Western Hungary and the Eastern part of the Czech Republic (Central Europe)
Autor
    Bradák, B.
    Józsa, S.
    Přichystal, Antonín
    Szakmány, Gy.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Archaeological Science
Svazek/č.
    Roč. 36, č. 10
Strany
    8
Rok
    2009
Výraz tezauru
    magnetic susceptibility - polished stone tools - greenschist - metabasite - basalt
Klíčové slovo
    Application
    Central
    Czech
    Eastern
    Europe
    Hungary
    Magnetic
    Polished
    Republic
    Stone
    Susceptibility
    Tools
    Western
Abstrakt (anglicky)
   A non-destructive method - magnetic susceptibility measurement - was used to characterize about 360 Neolithic, Copper and Bronze age polished stone tools of the Miháldy collection (Hungary), polished artefacts from three Neolithic workshops around a source of greenschist at Želešice near Brno and from workshops at Neolithic mines in the Jizerské hory Mts. (Bohemia, Czech Republic).
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012