Podrobnosti záznamu

Název
    Application of the Raman microspectrometry to study natural carbonaceous matter. An example of kerogens and anthraxolites
Údaj o odpovědnosti
    Claire Bény, Jan Jehlička
Autor
    Bény, Claire
    Jehlička, Jan
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Vol. 66, no. 1
Strany
    s. 1-12
Rok
    1991
Poznámky
    3 obr., 1 tab.
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Předmětová skupina
    analýza hornin
    anthraxolit
    Barrandien
    kerogen
    metamorfika
    organická substance
    proterozoikum
    sedimenty klastické
    spektrometrie Ramanova
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Středočeský kraj
Klíčové slovo
    Anthraxolites
    Application
    Carbonaceous
    Example
    Kerogens
    Matter
    Microspectrometry
    Natural
    Raman
    Study
Abstrakt (česky)
   Výsledky získané Ramanovou spektrometrií dokazují strukturní rozdíly mezi kerogenem a antraxolity. U kerogenů izolovaných z aleuropelitů a metaaleuropelitů regionálně metamorfovaného svrchnoproterozoického komplexu prokazuje Ramanova mikrospektrometrie strukturní změny ve směru vzrůstajícího metamorfního gradientu. V anthraxolitech šungitického typu prekambrického stáří jsou zaznamenány strukturní defekty; jejich struktura se nepodobá struktuře grafitu. Anthraxolity asfaltického typu obsahují velmi malé krystality a jejich struktura představuje nejnižší stupeň strukturního uspořádání studovaných uhlíkatých materiálů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012