Podrobnosti záznamu

Název
    Applications of parallel computing in geotechnics
Autor
    Blaheta, Radim
    Kohut, Roman
    Starý, Jiří
Konference
    Seminar on Numerical Analysis (07.02.2005-11.02.2005 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Seminar on Numerical Analysis.Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Winter School. High-performance and Parallel Computers, Programming Technologies and Numerical Linear Algebra
Strany
    s. 73-75
Poznámky
    Projekt: GP105/04/P036, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Aplikace paralelních výpočtů v geotechnice
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    geotechnics
    parallel computing
Klíčové slovo
    Applications
    Computing
    Geotechnics
    Parallel
Abstrakt (česky)
   Článek se zabývá matematickým modelováním problémů elasticity a termoelasticity vzniklých z dvou náročných geotechnických úloh. Modelování vede k posloupnosti rozsáhlých soustav lineárních rovnic. K řešení soustav používáme vysoce účinných iteračních řešičů, které mohou být používány i na paralelních počítačích.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012