Podrobnosti záznamu

Název
    Approximation of P-wave velocity anisotropy by three-axis ellipsoid
Autor
    Lokajíček, Tomáš
    Petružálek, Matěj
    Rudajev, Vladimír
    Svitek, Tomáš
    Vilhelm, Jan
Konference
    European Geosciences Union General Assembly (19.04.2009-24.04.2009 : Vienna, Rakousko)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    abstrakt
Zdrojový dokument - monografie
    Geophysical Research Abstracts
Strany
    Roč. 11, - (2009), s. 3366-3366
Poznámky
    Projekt: IAA300130906, GA AV ČR
    Překlad názvu: Aproximace anisotropie rychlosti podélných vln trojosým elipsoidem
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    anisotropy
    rock fracturing process
    rocks
Klíčové slovo
    Anisotropy
    Approximation
    Ellipsoid
    P-wave
    Three-axis
    Velocity
Abstrakt (česky)
   Byla změřena anisotropie pískovců nadloží ropných rezervoárů na kulových vzorcích za vysokých tlaků a porovnána s polními měřeními.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012