Podrobnosti záznamu

Název
    ArcGIS představuje novou kvalitu geografických informačních systémů společnosti ESRI
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie
Svazek/č.
    Roč. 10, č. 6
Strany
    s. 60-62
Rok
    2000
Poznámky
    Překlad názvu: ArcGIS introduces new quality of geographic information systems of ESRI
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Klíčové slovo
    ArcGIS
    ESRI
    Geografických
    Informačních
    Kvalitu
    Novou
    Představuje
    Společnosti
    Systémů
Abstrakt (česky)
   Arc/Info a ArcView nabízejí standardní GIS řešení. Oba produkty řadí ESRI mezi přední dodavatele GIS software. Nový programový produkt ArcGIS nabízí modulární a komplexní GIS řešení s tradičním georelačním modelem nebo novým geodatabázovým objektově orientovaným datovým modelem. ArcGIS podporuje rovněž Internet/Intranet a bezdrátový přenos GIS dat.
Abstrakt (anglicky)
   Arc/Info and ArcView provide standard GIS solution. Both products rank ESRI between prominent producents of GIS software. New software ArcGIS provide modular and complex GIS solution with traditional georelation model or new geodatabase object data model. ArcGIS also supports Internet/Intranet and wireless transmission of GIS data.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012