Podrobnosti záznamu

Název
    Archaeologische und geologische Untersuchungen der Sanddunen am Zusammenfluss von March und Thaya, Mahren
Další názvy
    Archaeological and geological investigation of the Dunes , confluence area of the Morava and Dyje Rivers
    Archeologické a geologické výzkumy písečných dun na soutoku Moravys a Dyje, Morava
Autor
    Havlíček, Pavel
    Poláček, Lumír
    Škvojec, Jaroslav
Jazyk
    německy
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Studien zum Burgwall von Mikulčice. Band 6
Strany
    64
Poznámky
    Akce: 2005 ; Brno
Výraz tezauru
    Quaternary, fluviatile sediments, aeolian sand, Dunes, Archaeology
Klíčové slovo
    Archaeologische
    Geologische
    Mahren
    March
    Sanddunen
    Thaya
    Untersuchungen
    Zusammenfluss
Abstrakt (česky)
   Geologický vývoj a popis kvartérních uloženin na soutoku Dyje s Moravou
Abstrakt (anglicky)
   Geological development and description of the Quaternary sediments. Confluence Morava and Dyje Rivers.
Abstrakt (ostatní)
   Geologische untersuchungen der Fluviatile Sedimenten und Sandunen am Zusamenfluss von March (Morava) und Thaya (Dyje)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014