Podrobnosti záznamu

Název
    Architektúra sedimentárnej výplne neogénnych usadenín v severnej časti viedenskej panvy (ložisko Hrušky)
Údaj o odpovědnosti
    L. Ryšavá, Ľ. Sliva
Autor
    Ryšavá, L.
    Sliva, Ľubomír
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 40, č. 3-4
Strany
    s. 226
Rok
    2008
Poznámky
    Zkr. název ser.: Miner. Slov.
Klasifikační znak
    550.8
    553.9
Skupina konspektu
    550
    553
Předmětová skupina
    karotáž
    miocén
    pole ropo-plynové
    profil seizmický
    sedimentace deltová
    stratigrafie sekvenční
    tektonika zlomová
    transgrese
    vídeňská pánev
Geografické jméno
    Hrušky (Břeclav, Břeclav)
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    Architektúra
    časti
    Hrušky
    Ložisko
    Neogénnych
    Panvy
    Sedimentárnej
    Severnej
    Usadenín
    Viedenskej
    Výplne
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    2. 4. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012