Podrobnosti záznamu

Název
    Arimao, nové ložisko porfyrových měděných rud na Kubě
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Chrt, Milan Plch
Autor
    Chrt, Jiří
    Plch, Milan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 5
Strany
    s. 142-146
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    andezit
    geologie ložisek rud
    ložiska rud
    ložisko impregnační
    ložiskové struktury
    metalometrie
    průzkum ložiska
    rudy Cu
    žilník
Geografické jméno
    Kuba
Klíčové slovo
    Arimao
    Kubě
    Ložisko
    Měděných
    Nové
    Porfyrových
    Rud
Abstrakt (česky)
   Příspěvek poskytuje geologicko-ložiskové informace o prvním větším výskytu porfyrových měděných rud na Kubě, objevených v r 1984. Je uveden komplex vyhledávacích metod, morfologie a nerostné složení ložiska, výsledky laboratorní flotační úpravy. Nejbohatší zóna vykazuje průměrně 0,3 - 0,35 mědi a 2 - 6 g/t zlata.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012