Podrobnosti záznamu

Název
    Arsenic in contaminated soils and anthropogenic deposits at the Mokrsko, Roudný, and Kašperské Hory gold deposits, Bohemian Massif (CZ)
Autor
    Filippi, Michal
    Goliáš, V.
    Pertold, Z.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Environmental Geology
Svazek/č.
    Roč. 45, č. 5
Strany
    s. 716-730
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: 79-502 881, EMOZMiD, XX
    Překlad názvu: Arsen v kontaminovaných půdách a antropogenních deponiích na ložiskách zlata Mokrsko, Roudný a Kašpěrské Hory, Český masív
    Rozsah: 15 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    arsenic
    oxidation zone
    Quaternary cover
Klíčové slovo
    Anthropogenic
    Arsenic
    Bohemian
    Contaminated
    CZ
    Deposits
    Gold
    Hory
    Kašperské
    Massif
    Mokrsko
    Roudný
    Soils
Abstrakt (česky)
   Byly studovány profily neporušeným půdním pokryvem, důlní haldou a úpravárenským odkalištěm. Všechny vybrané typy kvartérního pokryvu se nacházejí v oblasti tří mesotermálních zlatých ložisek v Českém masívu a liší se svojí antropogenní historií. Bylo analyzováno mineralogické a chemické složení vzorků, obsahy arsenu a přítomnost sekundárních arsenových minerálů
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012