Podrobnosti záznamu

Název
    Arsenic-involved alteration of Zr-Th-REE accessory minerals from Hora Svaté Kateřiny granite stock, Czech Republic
Další názvy
    Alterace akcesorických minerálů Zr-Th-REE za přínosu arsenu v granitu z Hory sv. Kateřiny, Česká republika
Autor
    Breiter, Karel
    Škoda, Radek
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Mineral equilibria, metasomatism and mass transport: Evolution and stabilisation of rock on a fluid-rich world. Proceedings from MIMET 2008 workshop Smolenice, Slovak republic, April 8-10 2008
Strany
    4
Poznámky
    Akce: 2008 ; Smolenice
Výraz tezauru
    accessory minerals, alteration, granite
Klíčové slovo
    Accessory
    Alteration
    Arsenic-involved
    Czech
    Granite
    Hora
    Kateřiny
    Minerals
    Republic
    Stock
    Svaté
    Zr-Th-REE
Abstrakt (česky)
   Granit z lokality Hora sv. Kateřiny poskytuje ideální podmínky pro studium chování akcesorických minerálů Th, Zr a REE v podmínkách postmagmatické hydrotermální alterace. Specifické je pro tuto lokalitu zapojení arsenu do alteračních procesů.
Abstrakt (anglicky)
   The Hora svaté Kateřiny granite offers good opportunity to study evolution of Zr-Th-REE-bearing accessory minerals during magmatic and hydrothermal evolution of highly fractionated phosphorus-poor granite. Specific feature of this locality is enrichment of arsenic in the altered and hydrothermaly formed minerals.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014