Podrobnosti záznamu

Název
    Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře Svaté Kateřiny : 02-31 Litvínov
Údaj o odpovědnosti
    Karel Breiter, Renata Čopjaková, Bedřich Mlčoch, Radek Škoda
Další názvy
    Arzenic-rich mineral assemblage in granite from Hora Svaté Kateřiny
Autor
    Breiter, Karel, 1956-
    Čopjaková, Renata
    Mlčoch, Bedřich
    Škoda, Radek
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Strany
    s. 116-120
Rok
    2007
Poznámky
    4 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2006
Klasifikační znak
    55(1)
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    arsen
    arzenáty
    brekcie
    chemismus minerálů
    černovit
    fluorit
    granit
    hydrotermální alterace
    krušnohorské krystalinikum
    krušnohorský pluton
    metamiktizace
    minerály akcesorické
    proces subvulkanický
    textury
    vzácné zeminy
    yttrium
    zirkon
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Hora Svaté Kateřiny (Most, Litvínov)
Klíčové slovo
    02-31
    Arzenem
    Asociace
    Bohatá
    Granitu
    Hoře
    Kateřiny
    Litvínov
    Minerální
    Svaté
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012