Podrobnosti záznamu

Název
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
Další názvy
    Geikielite-cassiterite assemblage in spinel marble near Třebenice, Western Moravia, Moldanubian Zone
Autor
    Houzar, Stanislav
    Šrein, Vladimír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta rerum naturalium
Svazek/č.
    Roč. 4, č. 1
Strany
    6
Rok
    2008
Výraz tezauru
    cassiterite
    chlormagaluminite
    geikielite
    Gfohl Unit
    marble
    Moldanubian zone
    spinel
Klíčové slovo
    Asociace
    Geikielitu
    Kasiteritem
    Moldanubikum
    Moravě
    Mramoru
    Spinelovém
    Třebenic
    Západní
Abstrakt (česky)
   Neobnyklá asociace s cassiteritem se vyskytuje v dolomitickém mramoru v sousedství granát-pyroxenického skarnu v Třebenicích (Gfohlská jednotka, Moldanubkum). Obsahuje spinel (až 0.059 Fe2+ a až 0.038 Fe3+), geikielit-ilmenit (47-55 mol. % ilmenitové komponenty) a klinohumit v kalcit-dolomitové matrix. Cassiterit tvoří xenomorfní až hypatomorfní zrna, převážně v kalcitu, má vyšší obsah Ti (až 0.022 apfu) nízký obsah Zr (až 0.008 apfu). Spinel byl alterován na Cl-bohaté karbonáty s Mg a H2O - manasseit (nebo hydrotalkit) a velmi vzácný chlormagaluminit. Studovaná asociace v mramoru vznikla během regionální HT metamorfózy Gfohlské jednotky; je pravděpodobný pouze omezený přínos Sn ve F,Cl-bohatých fluidech ze sousedního skarnu.
Abstrakt (anglicky)
   An unusual cassiterite-bearing mineral assemblage occurs in dolomite marble accompanying the garnet-pyroxene skarn in the Gfohl Unit of Moldanubian Zone. It involves spinel (up to 0.059 Fe2+ and up to 0.038 Fe3+), geikielite-ilmenite (47-55 mol. % ilmenite component) and clinohumite in a calcite-dolomite matrix. Cassiterite forms anhedral to subhedral grains predominately in calcite and is higher in Ti (up to 0.022 apfu) and low in Zr (up to 0.008 apfu). Spinel was altered to Cl-rich magnesium water-bearing carbonates - manasseite (or hydrotalcite) and very rare chlormagaluminite. The studied mineral assemblage of marble originated during HT regional metamorphism of the Gfohl Unit; only a limited import of Sn in fluorine-chlorine rich fluids from adjacent skarn was probable.
Přispěvatel
    Moravské zemské muzeum Brno
Kód přispěvatele
    MZM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012