Podrobnosti záznamu

Název
    Asociace minerálů ve šlichách některých eluviálních a deluviálních uloženin Českého masívu
Údaj o odpovědnosti
    Milada Horáková
Další názvy
    Heavy Minerals Associations in Some Eluvial and Deluvial Deposits of the Bohemian Massif
Autor
    Horáková, Milada
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Výběr Prací (Geoindustria)
Svazek/č.
    Roč. 17
Strany
    s. 63-84
Rok
    1989
Poznámky
    5 obr.,15 bibl.
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    Český masiv
    eluvium
    impregnační ložiska
    ložisko impregnační
    parageneze
    prospekce aluviální
    rudy barevných kovů
    sedimenty deluviální
    šlichová prospekce
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    ČSFR-Morava
Klíčové slovo
    Asociace
    Českého
    Deluviálních
    Eluviálních
    Masívu
    Minerálů
    Některých
    šlichách
    Uloženin
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012