Podrobnosti záznamu

Název
    Asociace minerálů z alpských žil od Mirošova u Nového Města na Moravě
Údaj o odpovědnosti
    Václav Vávra
Další názvy
    Assemblage of minerals from Alpine-type veins at Mirošov (near Nové Město na Moravě)
Autor
    Vávra, Václav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní)
Svazek/č.
    Roč. 81, č. 1-2
Strany
    s. 25-39
Rok
    1996
Poznámky
    4 fot., 7 tab., 20 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. natur. (Čas. Morav. Muz., Vědy přír.)
Předmětová skupina
    alpská parageneze
    alterace boční horniny
    chlority
    mineralogie topografická
    moldanubikum strážecké
    parageneze
    rula
    skarn
    skupina axinitu
    skupina epidotu
    titanit
    zeolity
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Mirošov (Žďár nad Sázavou)
Klíčové slovo
    Alpských
    Asociace
    Města
    Minerálů
    Mirošova
    Moravě
    Nového
    žil
Abstrakt (anglicky)
   The article concerns minerals of the Alpine veins from the Mirošov quarry. The gneisses and amfibolite surrounding the Alpine-type veins suffered strong alteration. The chemical composition of the minerals is discussed. On the basis of observed associations, the succession of crystallisation was derived. The oldest minerals of the assemblage are quartz, titanite, albite and epidote, whereas the youngest are chlorite and zeolites
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012