Podrobnosti záznamu

Název
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu.
Další názvy
    Associations of heavy minerals in sandy cave sediments of the Bohemian karst.
Autor
    Nešporová, Marie
    Pudilová, Marta
    Táborský, Zdeněk
    Žák, Karel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2002
Zdrojový dokument - monografie
    Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002
Klíčové slovo
    Asociace
    Českého
    Jeskynních
    Klastických
    Krasu
    Minerálů
    Sedimentech
    Těžkých
Abstrakt (česky)
   Studium asociací těžkých minerálů klastických jeskynních sedimentů a povrchových sedimentů kvarterního, tercierního a křídového stáří, studium izotopového složení kyslíku křemene lehkých frakcí
Abstrakt (anglicky)
   Study of associations of heavy minerals of sandy cave sediments and for comparison surface sediments of Quarternary, Terciary and Cretaceus age, oxygen isotope study of quartz in light mineral fraction
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012