Podrobnosti záznamu

Název
    Aspekty zahlazování následků hornické činnosti v podmínkách podkrušnohorských revírů v návaznosti na navrženou koncepci energetické politiky České republiky
Údaj o odpovědnosti
    Václav Kryl
Další názvy
    Aspects of eliminating the impacts of mining activity under conditions of districts situated in the area of the foothills of the Krušné Hory Mountains in connection with the proposed conception of energy policy of the Czech Republic
Autor
    Kryl, Václav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 46, č. 3
Strany
    s. 1-8
Rok
    2000
Poznámky
    5 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    hydrologie
    likvidace lomu
    lom
    rekultivace
    revitalizace
    severočeská pánev
    sokolovská pánev
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Most
    Sokolov
Klíčové slovo
    Aspekty
    České
    činnosti
    Energetické
    Hornické
    Koncepci
    Následků
    Návaznosti
    Navrženou
    Podkrušnohorských
    Podmínkách
    Politiky
    Republiky
    Revírů
    Zahlazování
Abstrakt (anglicky)
   The new conception of energy policy restrains considerably the mining of coal deposits; in addition to the enclosure of uneconomic underground mining plants, the liquidation, or untimely shutdown of some coal open-pit mines is under way as well. The article deals with reclamation activity in both the brown coal districts in the Czech Republic. At rehabilitation and reclamation activity, mining companies face the imperfect legislation in this area, including the incomplete solving of so-called debts of the past. It points to economic and also technical problems related to the liquidation of open-cast mines under closure during the next decades, when so-called residual shafts will appear that will be solved by flushing, i.e. hydric reclamation. In the newly formed landscape, extent lakes will be established that will exceed in the area and volume of waters many large water basins in the Czech Republic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012