Podrobnosti záznamu

Název
    Assessment of Landscape Changes: Theoretical Starting Points for Study and the Research Reality
Autor
    Kolejka, Jaromír
    Trnka, P.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Moravian Geographical Reports
Svazek/č.
    Roč. 16, č. 3
Strany
    s. 2-15
Rok
    2008
Poznámky
    Překlad názvu: Hodnocení změn krajiny: teoretická východiska studia a výzkumná realita
    Rozsah: 14 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    criteria of landscape changes
    landscape structures
    space-time - dynamics
Klíčové slovo
    Assessment
    Changes
    Landscape
    Points
    Reality
    Research
    Starting
    Study
    Theoretical
Abstrakt (česky)
   Stanovení kritérií identifikace, hodnocení a prognózování změn krajiny vychází z klíčových parametrů jednotlivých struktur krajiny (přírodní - primární, funkční = ekonomická - sekundární, humánní = sociální - terciární, příp. duchovní - kvartérní = genius loci) popisujících invariant. Periodické opakování procesů krajinné struktury udržuje, a to v jejích prostorových, funkcionálních a časových aspektech, ovšem současně vede k postupné změně jedné krajiny v druhou. Tím se mění i vzhled krajiny. V ČR se studium změn krajiny potýká s problémem omezeného terénního průzkumu ve prospěch laboratorních zpracování dat o využití krajiny v různých obdobích (statistická data, staré topografické mapy, data DPZ). Chybí dlouhodobá měření zejména v primární struktuře krajiny. Na příkladu z pohraniční oblasti Šumavy je demonstrován postup zjišťování a hodnocení změn land use a jejich příčin v rámci přírodních krajinných jednotek.
   Komplexní studium krajiny je tak realizovatelné jen v rámci geografie pokrývající daty a poznatky všechny krajinné struktury, jejich aspekty a změny.
Abstrakt (anglicky)
   
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012