Podrobnosti záznamu

Název
    Astroblém Lake Bosumtwi, Ghana - matečná struktura tektitů Pobřeží slonoviny: kryptoexplozivní subsidenční kaldera
Údaj o odpovědnosti
    Lubomír Kopecký
Další názvy
    Astrobleme Lake Bosumtwi, Ghana - the parent structure of Ivory Coast tektites: Cryptoexplosion subsidence caldera
Autor
    Kopecký, Lubomír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 9
Strany
    s. 82-101
Rok
    2001
Poznámky
    19 obr., 2 fot., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    astroblém
    brekcie
    jezero kráterové
    kaldera
    kenozoikum
    kontrola tektonická
    kryptogenní jevy
    prekambrium
    říční síť
    tektity
    vulkanismus
    zóna zlomová
Geografické jméno
    Ghana
    Pobřeží slonoviny
Klíčové slovo
    Astroblém
    Bosumtwi
    Ghana
    Kaldera
    Kryptoexplozivní
    Lake
    Matečná
    Pobřeží
    Slonoviny
    Struktura
    Subsidenční
    Tektitů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 6. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012