Podrobnosti záznamu

Název
    Asymptotic Green's function in homogeneous anisotropic viscoelastic media
Autor
    Vavryčuk, Václav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Proceedings of the Royal Society A-Mathematical Physical and Engineering Sciences
Svazek/č.
    Roč. 463, č. 2086
Strany
    s. 2689-2707
Rok
    2007
Poznámky
    Překlad názvu: Asymptotická Greenova funkce v homogenních anizotropních viskoelastických prostředích
    Rozsah: 19 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    anisotropy
    attenuation
    Green's function
    viscoelasticity
Klíčové slovo
    Anisotropic
    Asymptotic
    Function
    Green's
    Homogeneous
    Media
    Viscoelastic
Abstrakt (česky)
   Greenova funkce ve viskoelastických prostředích je formálně podobná Greenově funkci v elastických prostředích, ale její výpočet je komplikovanější. Stacionární vektor pomalosti je obecně komplexní a nehomogenní. Jeho výpočet zahrnuje nalezení dvou reálných jednotkových vektorů určujících směr jeho reálné a imaginární části a může být proveden pomocí iterací nebo řešením systému svázaných polynomiálních rovnic. Jakmile je směr stacionárního vektoru pomalosti nalezen, všechny ostatní veličiny vystupující v Greenově funkci jako např. vektor pomalosti, polarizační vektor, fázová rychlost, rychlost šíření energie a křivosti plochy pomalosti mohou být snadno spočteny.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013